Zorg

Toegangsbeveiliging

Toegangsverlening is in de zorg complexer geworden. Grotere complexen, meer diversiteit in zorg, semi open maar toch ook plaatsen waar slechts enkele medewerkers mogen komen. En daarnaast bezoekers die veeleisender zijn geworden.

Controlesysteem

Het goed gemanaged toegangscontroleplatform biedt uitkomst. Het vervolgens kunnen koppelen van verschillende systemen zoals roosters, BHV, lockers en betaal systemen maakt het faciliteren van zorg stukken makkelijker.

Partijen die voor Vitoz hebben gekozen: